FAQ

Wij organiseren een privé-feestje/sponsoring en willen uw project steunen. Hoe kan dit het best verlopen? Is een fiscaal attest mogelijk?

Uw bijdragen op de eigen KBC-rekening zijn welkom op het nummer 737-0170135-40. Voor stortingen op deze rekening kunnen wij evenwel geen fiscaal attest afleveren. Wij kunnen U wel – op uw verzoek – een overzicht bezorgen van de schenkers indien U een specifieke mededeling hebt doorgegeven aan de schenkers bvb feest/geboorte+naam.

Indien U fiscale attesten verwacht, dan kan u storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco BE 84 4358 0341 0159 BIC KREDBEBB met vermelding B559 HOPE FOR GIRLS fiscaal attest aub. Bij meerdere stortingen kan U vooraf een specifieke mededeling afspreken. Dan kan U een overzicht ontvangen van de schenkingen. Contact bij VIA Don Bosco: viadonbosco@skynet.be t.a.v. Jan De Broeck.

Kan ik de Private Stichting Hope for Girls in mijn testament opnemen?

U kan via een onderhands of notarieel testament een legaat toebedelen aan de Private Stichting Hope for Girls. U kan op die manier de leefsituatie van de meisjes in het zuiden verder helpen verbeteren. Wij raden u aan advies in te winnen bij uw notaris en/of uw testament bij een notaris in bewaring te geven. De notaris zal het laten registreren in het Centraal Register van Testamenten, zodat het bekend is en niet verloren gaat.

Hierbij een voorbeeld van eigenhandig testament. U kan het te allen tijde wijzigen:
“Ik ondergetekende, (naam, voornamen), geboren te (plaats) op (datum), wonende te (adres), + eventueel uw rijksregisternummer (zie achterzijde identiteitskaart), verklaar bij mijn overlijden het volgende te willen legateren aan de Private Stichting Hope for Girls-Kenia, ondernemingsnummer 878.447.935, met zetel te 9980 Aalter, Kouter 5:

Ondertekend te (plaats), op (datum)
Handtekening (voluit)”

Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

Wij hebben veel appreciatie voor de inzet van vrijwilligers maar op dit ogenblik is er geen concrete nood en zien wij ook geen mogelijkheid om met vrijwilligers te werken in Kuria. Onze actie is erop gericht zoveel mogelijk lokale mensen te betrekken bij ons project. Uit onze zeer beperkte ervaring met vrijwilligers onthouden we bovendien dat deze werkwijze veel energie en aanpassingsvermogen vraagt van zowel de vrijwilligers zelf als de lokale mensen en dat extra begeleiding noodzakelijk is. Deze is niet voorhanden.

Dit is zeker geen principieel standpunt betreffende vrijwilligerswerk, maar een pragmatische houding die rekening houdt met de situatie van vandaag.

Kunnen wij spullen verzamelen voor het project?

Helaas is het vervoer van goederen van België naar Kenia erg duur, veel duurder dan de aankoop van benodigdheden ginder.

Wij appreciëren het bijzonder dat u wil delen met wie in nood is. Ook in uw eigen buurt vindt u ongetwijfeld een zinvolle bestemming voor wat u zelf niet meer gebruikt, want ook bij ons leven veel mensen in armoede. Heel wat organisaties zamelen goederen in en stellen ze gratis of tegen een bescheiden prijs ter beschikking van mensen die het hard nodig hebben.