De stichting Hope for Girls

verzusteren met de ouders van de meisjes

De stichting Hope for Girls, opgericht door journaliste Annemie Struyf, focust op onderwijskansen voor meisjes en de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking in Kenia. We steunen een vluchthuis voor meisjes die aan de praktijken van genitale verminking willen ontsnappen. Dit vluchthuis is verbonden aan een anti-FGM (Female Genital Mutilation)-school in Kuria (Kenia).

Blijf van mijn lijfje

“Blijf van mijn lijfje” is de focus van  Hope for Girls. In Kuria, de meest zuidelijke provincie van Kenia, leiden Tobias en Amina een vluchthuis- en onderwijsproject tegen genitale verminking van jonge meisjes. Dit kleinschalige project wordt geleid door een fantastisch echtpaar: schoolhoofd Tobias en zijn vrouw Amina. Inzake genitale verminking van vrouwen en meisjes heeft Kenia op wereldvlak een “redelijk goede” reputatie. Want: al 20 jaar lang is er een wettelijk verbod op deze besnijdenispraktijk. Maar de dagelijkse realiteit ziet er heel anders uit dan de officiële cijfers. Genitale verminking van – vaak zeer jonge meisjes – gebeurt in Kenia nu illegaal, en bovendien op onrustwekkend grote schaal. Als Kenia met zijn uitstekende reputatie het al zo slecht doet, wijst alles in de richting dat vrouwenverminking over het hele Afrikaanse continent nog massaal wordt uitgevoerd. Immigratiestromen importeren deze verminkingspraktijken bovendien naar Europa. In de zuidelijke provincie Kuria worden praktisch àlle meisjes besneden ondanks het wettelijke verbod.

Hier vechten schoolhoofd Tobias en zijn vrouw Amina een dappere strijd. Want de besnijdenis van een meisje leidt in dit gebied meteen tot het stopzetten van onderwijs, onmiddellijke uithuwelijking, gezondheidsproblemen, verhoogde risico’s bij zwangerschap en bevalling, risicoverhoging op besmetting met hiv/aids. In hun school hebben Tobias en Amina een schuiloord – vluchthuis – gecreëerd voor jonge meisjes die aan de genitale verminking willen ontsnappen. Het initiatief van Tobias en Amina is hartverwarmend, maar ook degelijk onderbouwd. Naast het vluchthuis werken ze rond:

  • preventie en sensibilisering over genitale verminking
  • uitbouw van een school waar ook besneden meisjes terecht kunnen
  • educatie en sensibilisering van de ouders
  • een mentaliteitswijziging bij jongens en mannen

Hope for Girls heeft een onderwijsprogramma opgestart, waarmee we jonge meisjes de kans geven om naar school te gaan, te studeren en uiteindelijk economische zelfstandigheid te bereiken.  Zo wordt studeren een volwaardig alternatief voor de besnijdenis.