Bokobora

Twee jaar geleden heb ik de besnijdenis van dit meisje meegemaakt. Nu is zij, samen met schoolhoofd Tobias, een van de heftigste pleitbezorgers tegen besnijdenis. Leve Bokobora! Annemie