Tussen 300 en 400 meisjes

Dit jaar, 2022, in de maand december , is een besnijdenisjaar. Tijdens dit seizoen lopen meisjes tussen de leeftijd van 9-18 jaar een zeer groot risico om te worden meegenomen of gedwongen om de besnijdenis te ondergaan. De druk op de meisjes begint thuis, bij hun ouders die niet achter willen blijven, hun leeftijdsgenoten en de gemeenschap in het algemeen. Deze situatie dwingt sommige meisjes toe te geven aan de druk en zich te laten besnijden. Het gevolg hiervan is dat de meeste van deze meisjes voortijdige de school verlaten , vroegtijdig trouwen en tienerzwangerschappen krijgen. Sommige van deze meisjes stappen niet over naar het volgende onderwijsniveau – secundair/tertiair – omdat ze worden uitgehuwelijkt om een bruidsschat voor hun familie te verdienen.

Oplossing

HOPE for Girls wil onderdak bieden aan de meisjes die de besnijdenis niet willen doormaken voor een periode van 3 weken waarin de informatie campagne voor genitale verminking hoog op de agenda staat. We vangen zowel meisjes op die niet door de besnijdenis heen willen, maar waarvan de ouders het wel willen en meisjes die door hun ouders worden gebracht omdat ze hun  meisjes op een veilige plek willen onderbrengen tijdens deze periode en  weg zijn  van de druk van hun leeftijdsgenoten die wel de besnijdis zullen ondergaan.  

We verwachten 300-400 meisjes voor een periode van 3 weken.

Tijdens hun verblijf in het opvangcentrum worden de meisjes opgeleid in het begrijpen van genitale verminking, het ontrafelen van de mythes eromheen en de gevolgen ervan. Ze zullen ook leren hoe ze moeten reageren op druk van leeftijdsgenoten, ouders en andere gemeenschappen in overeenstemming met de wet tegen genitale verminking  en de kinderwet van 2021.

Daarnaast zijn er enkele van de activiteiten die tijdens het 3-weekse kamp zullen worden ondernomen:

– Carrièrebegeleiding

– Mentorschap (groep & één-op-één)

– Gezondheid en hygiëne

– Ontwikkeling van talent

– Vaardigheidstraining

– Levensvaardigheden

– Teambuilding

– Eén-op-één begeleiding

– Debatten en open discussies