Hope For Girls 2016

2016 is voor ons ook een nieuwe start. De stichting gaat vanaf nu breder werken. Al uw giften gaan naar het verbeteren van de situatie van kinderen, en in het bijzonder van meisjes. Het bieden van extra ontwikkelingskansen aan meisjes in alle domeinen van het leven, in het bijzonder op het vlak van opvoeding, onderwijs en gezondheid;
het verbeteren van de situatie van de gezinnen, families en gemeenschappen waarvan zij deel uitmaken.

Wij werken oa verder met de gemeenschap van Kuria om meisjes en jonge vrouwen te beschermen tegen traditionele besnijdenissen. We willen hen opvang en scholing bieden samen met de lokale pioniers.

Meisjes en vrouwen zijn in crisis situaties dikwijls het eerste en grootste slachtoffer. Daar willen wij in de toekomst onze focus op richten.
We houden jullie op de hoogte van onze werking en wensen jullie een fijn 2016.