Clinic Boat

Tijdens een van mijn reizen voor het programma Birth Day kwam ik in Sundurban ( India ) terecht. De nood voor medische gezondheidszorg is daar zo groot.
Veel kijkers zijn toen spontaan een geldinzameling opgestart voor een boot die de eilandbewoners naar een hospitaal zou kunnen brengen.
Dit was geen eenvoudige klus en toen ontdekten we dat er al een organisatie werkte in de buurt van dat hospitaal. Wij hebben toen beslist het geld in te zamelen voor PAZ.
Hope For Girls steunt deze organisatie ook financieel. Vrouwen en kinderen zijn de meest kwetsbare groep in die regio.

De bevolking in de Sunderban leeft verspreid over 102 eilanden. Basisgezondheidszorg is zo goed als onbestaand, zodat men noodgedwongen steeds naar Kolkata of ver afgelegen ziekenhuizen moet, zoals Daimond Harbor, Kwakdip of Pathar Pratima, 3 openbare ziekenhuizen. Verbindingen met het vasteland zijn onregelmatig en duur, de medische kosten moeilijk of niet betaalbaar waardoor de meeste mensen verstoken blijven van enige verzorging.

Daarom maakten we met PAZ / SSDC – Sunderban Social Development Centre, onze Indische partner, een omgekeerde beweging: niet langer met de patiënt naar de dokter, maar met de dokter naar de patiënt. We gingen met de gezondheidszorg naar de bevolking en startten in 2011 het project “clinic boat”. We kochten een tweedehandsboot en bouwden deze om tot clinic boat met de nodige voorzieningen voor ambulante consultaties op de verschillende eilanden. De investering werd – dankzij de financiële steun van velen – volledig gefinancierd door PAZ vzw en bedroeg 65.000 €. De concrete werking met de clinic boat startte op 11 juli 2012. Omwille van de exploitatiekosten vaart de boot 2 dagen per week uit. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te komen tot 5 dagen per week. Dit blijft uiteraard afhankelijk van onze financiële mogelijkheden.
De totale kostprijs voor de werking van de clinic boat voor 2016 bedraagt 43.871 €.
Dit is – alles inbegrepen – 175 € per dag. Ons baserend op het gemiddeld aantal consultaties per dag / per eilandbezoek – 75 – is dit een kostprijs van 2,34 € per consultatie.

Het is een belangrijk engagement van PAZ – Partners Zonder Grenzen vzw, maar de clinic boat is onmisbaar voor de bewoners van de Sunderban, hun enige garantie op een regelmatige basisgezondheidszorg.

Voor meer info kan men altijd terecht op de beide websites:

www.paz-vzw.eu en www.ssdcindia.org.in