Projectoproep van het nieuwe Fonds Hope For Girls

Gelijke kansen voor jongens én meisjes

Discriminatie van meisjes en vrouwen is een thema dat, nationaal en internationaal, nog steeds veel aandacht verdient. Vandaag zelfs meer dan ooit. Wij willen daar iets aan doen met het Fonds Hope For Girls dat ze bij de Koning Boudewijnstichting oprichten.

Gelijke kansen voor jongens én meisjes zijn een basisrecht, een vanzelfsprekendheid, iets om zorgvuldig te koesteren. Toch komt dit principe in onze samenleving steeds meer onder druk te staan. En op internationale schaal is gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen helemaal geen evidentie, integendeel zelfs. Achterstelling en discriminatie van meisjes en vrouwen is een thema dat – nationaal en internationaal – veel meer aandacht verdient.

Het Fonds Hope For Girls wil extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes in alle domeinen van het leven, in het bijzonder op het vlak van opvoeding, onderwijs en gezondheid. Het wil de situatie van de gezinnen, families en gemeenschappen verbeteren waarvan zij deel uitmaken.

Wij willen in in 2017 met de oprichting van het Fonds Hope For Girls ons breder inzetten en onze werking uitbreiden in Vlaanderen en Brussel. Het fonds zal projecten ondersteunen die extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes (en hun gezinnen) op het vlak van opvoeding, onderwijs, gezondheid en cultuur. Maar ook projecten die werken aan mentaliteitswijziging en gedragsverandering – bij jongens én meisjes – zijn heel erg welkom. De doelgroep van het project zijn meisjes, jonge vrouwen (en hun gezinnen) die in Vlaanderen en Brussel verblijven.

Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen, zijn:
• Projecten die jonge meisjes versterken en emanciperen;
• Begeleidings-, zorg- en opvanginitiatieven die specifiek inspelen op de noden van meisjes (en de opvoedingsondersteuning van de betrokken ouders);
• Projecten die roldoorbrekende toepassingen kennen in het onderwijs of andere sociaal-culturele contexten;
• Projecten met het oog op informeren, bespreekbaar maken van de sociale tradities en maatschappelijke verwachtingen t.o.v. meisjes, het sensibiliseren van bijvoorbeeld ouders rond de bovenvermelde thema’s;
Projecten die specifieke tools ontwikkelen die het mogelijk maken om meisjes te versterken en meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in studiekeuzes, beroepsopleidingen

Het Fonds voorziet voor deze oproep een totaalbedrag van 150.000 euro. De geselecteerde projecten kunnen tussen 1.000 en 10.000 euro krijgen, afhankelijk van de doelstelling en de verwachte output.

Voor specifieke informatie over de inhoud van deze oproep, kan u contact nemen met
Saïda Sakali, T: 02 549 02 97 of sakali.s@kbs-frb.be